Mobiliari de Laboratori

Laboratori polivalent, econòmic i eficient

Laboratori obert a la mobilitat

Flexibilitat total

Fermesa i puresa de línies

Ideal per treballar en grup

Mobiliari especialitzat i personalitzat

Mobiliari per a ús clínic i hospitalari

Serveis segons necessitats

Serveis accessibles a ambdos costats

Serveis accessibles suspesos

Campanes i capotes

Emmagatzematge extraïble

Solucions d'emmagatzematge per a reactius i material

Emmagatzematge de productes inflamables

Emmagatzematge correcte i segur de productes agresius

Per tot tipus de serveis

Insonoritzats i fets a mida

Fets a mida, amb rodes