Mobiliari de Laboratori

Polivalent, econòmic i eficaç

Obert a la mobilitat

Flexibilitat total

Robustesa i puresa de línies

El moble especialitzat escolar

Ideal per treballar en grup

Mobiliari especialitzat i personalitzat

Mobiliari per a ús clínic i hospitalari

Serveis segons necessitats

Serveis accessibles a ambdos costats

Serveis accessibles suspesos

Campanes i capotes

Solucions d'emmagatzematge extraïbles

Solucions d'emmagatzematge per a reactius i material

Emmagatzematge de productes inflamables

Emmagatzematge correcte i segur de productes agresius