Política de Qualitat i Medi ambient

La Direcció de Dimanlab lidera i impulsa l’execució de les següents accions:

 

  • Establir, implementar i mantenir un Sistema Integrat basat en les directrius de Qualitat i Medi Ambient establertes en les normes UNE EN ISO 9001: 2015 i UNE EN ISO 14001: 2015 respectivament, de manera que la Política sigui adequada al propòsit de l’Organització, així com als impactes i aspectes Mediambientals, i energètics de les seves activitats, a la natura i escala d’ús, sent revisada per la seva contínua millora.
  • Mantenir el compromís de complir amb els requisits legals, reglamentaris i altres requisits aplicables a la producció, interacció amb el medi ambient, els compromisos subscrits pel que fa als riscos identificats i / o aquells que l’organització subscrigui en funció de les activitats que desenvolupa.
  • Respondre a la Producció i Prestació del Servei satisfent les necessitats de les parts Interessades, aportant solucions per guanyar el respecte i fidelitat de les mateixes. Formar i informar a tot el personal, per fomentar una cultura de responsabilitat individual i de respecte al medi ambient, creant una comunicació oberta en un clima de mutu respecte, confiança i motivació per dur a terme un bon treball en equip.
  • Aconseguir que la Política i els Objectius siguin coneguts, entesos i aplicats per tota la plantilla, fomentant la millora contínua en tota l’Organització, així com la prevenció de la contaminació.
  • Mantenir el compromís per assegurar la disponibilitat de la informació i recursos per assolir els objectius i metes, i proveir un marc per establir i revisar els esmentats objectius i metes.
  • Col·laborar amb els nostres proveïdors i subcontractistes perquè les seves actuacions estiguin en la línia dels nostres principis de qualitat i medi ambient.
  • Auditar de forma sistemàtica les nostres pràctiques de gestió, així com el compliment dels compromisos subscrits i l’assoliment dels objectius establerts.

 

El gerent de Dimanlab, considera que l’equip humà que compon l’empresa està capacitat i format per portar a bon port la MILLORA CONTINUADA que ens hem proposat, tots ells tenen l’experiència necessària per a considerar-se molt eficaços en els treballs que els són encomanats, a més , la formació contínua i el compliment dels requisits legals i reglamentaris relacionats amb l’activitat certificada ens portarà a assolir el nostre objectiu.

LA QUALITAT ÉS COSA DE TOTS I CADA UN DE NOSALTRES, PER TANT, TOTS SOM PART INTEGRANT D’ELLA.

El gerent de Dimanlab, com a primer responsable d’aquests objectius, farà tots els esforços necessaris per a dotar de mica en mica a l’empresa dels mitjans tècnics i humans que siguin necessaris per a tal fi.

Aquesta Política, estarà a disposició de tot el personal de l’empresa, sent el nostre objectiu difondre, promoure i aplicar els seus principis a tots els nivells, incloent totes les activitats incloses en el Sistema de Gestió Integrat.