Armaris d’àcids i bases

Armaris destinats a un emmagatzematge correcte i segur de productes agressius. No adequat per a emmagatzemar líquids inflamables!

Construcció:

  • Cos exterior i interior construït amb panells especials de melanina endurida d’alta resistència.
  • Juntes de llavi per evitar la sortida de vapors perillosos al lloc de treball.
  • 2 compartiments hermètics independents d’emmagatzematge.

Portes batents:

  • Apertura de les portes de fins a 90º.
  • Ambdues portes es poden fer servir per separat i inclouen pany amb clau.

Calaixos extraïbles:

  • Construcció robusta.
  • Calaixos extraibles amb cubetes de plàstic desmuntables, estanques i molt resistents.

Ventilació:

  • Ventilació adequada del/dels compartiment/s mitjançant una sola connexió al panell posterior de l’armari (inclou canal de ventilació en plàstic).