Armaris de residus

Armaris fets a mida, generalment amb rodes que es col·loquen sota el sobre de treball, quedant integrats amb la resta del conjunt de mobles que formen part de la taula i que permeten albergar diferents recipients ( bidons, cubells, cubetes) per abocar residus.

També es poden combinar amb diferents sistemes de recollida de residus, com embuts murals o de sobretaula, decantadors, etc.