Extracció puntual- braç d’extracció articulat

De vegades, els laboratoris necessiten extraccions puntuals segons les feines a realitzar. Els braços articulats d’extracció són una bona solució, ja que eliminen els fums i les olors del lloc de feina.

A més, les articulacions dels braços permeten el moviment del punt d’extracció.

Hi ha disponibles diferents tipus de braços segons el cabal a aspirar i segons els productes amb els que el laboratori treballi. També hi ha diferents tipus de capotes d’aspiració.

Tots els models de braços i campanes poden anar dotats de filtres específics.