Canal aèria

Aquest sistema de canals aèries ens permet disposar dels serveis necessaris en qualsevol punt del laboratori tinguem o no taules sota les mateixes. En el supòsit de col·locar-les sobre una taula central o prestatge, no ocuparà superfície de treball i també es molt convenient instal·lar-les per situar equips de gran tamany situats en el centre del laboratori o adossats a les parets ja que tindran les connexions sempre accessibles i a la vista.