Columnes multifució

Les columnes multifunció estan dissenyades per encabir tot tipus de serveis. Consten de quatre compartiments que permeten instal·lar els diferents serveis de manera totalment separada entre ells, evitant incompatibilitats. Aquestes columnes permeten la col·locació de prestatges entre elles tant en taules murals com centrals. També permeten la col·locació d’armaris. Els serveis també poden posar-se en canals multifunció aèries, que permeten disposar dels serveis necessaris en qualsevol punt del laboratori.