Armaris combinats

Els armaris que els presentem son una petita mostra de les possibilitats que podem oferir-los, tots ells estan dissenyats i preparats per al seu ús en l’àmbit dels laboratoris. Al igual que el nostre mobiliari de sèrie, estan construïts exteriorment mitjançant panells melamínics de 19 mm de gruix amb protecció de les cantoneres de PVC presentant tant exterior com interiorment cares totalment llises que faciliten la seva neteja.

La composició interior i els models dependran de les necessitats i dels espais disponibles per la seva utilització i ubicació.