Especials

La nostra exclusiva vitrina d’accés per 2 cares enfrontades, construïda seguint les normes detallades anteriorment i disposant de tots els elements de seguretat activa i passiva, té qualitats i possibilitats diferents a les convencionals tant per distribució com per prestacions.
Podem ubicar-la al centre d’una sala, individual o col·lectivament sense crear una barrera visual total, podem adossar-hi taules centrals, taules auxiliars, mòduls de rentat, etc., podent arribar a formar els seus costats una zona de treball compacta i completa.

Poden també ubicar perpendicularment a una paret, per exemple, entre dues finestres que no permetrien per l’espai disponible, col·locar dues vitrines del tipus estàndard paral·leles o adossades.

Tot això complementat pel fet que permet fer una tasca conjunta cara a cara o bé dues labors separades indistintament pràcticament amb el mateix consum d’energia i menys cost d’adquisició i instal·lació que dos convencionals.

Guardar