Extracció i tancaments

Extraccions contínues per a zones on es realitzin treballs generals de laboratori, excepte on es manipulin contaminants biològics, isòtops radioactius o virus.

El disseny i la construcció dels tancaments han estat realitzats sota control de fabricació ISO2015.

Segons el cas, aquestes extraccions continues poden portar un tancament amb una estructura autoportant d’acer i zona interior de treball revestida mitjançant panells compactes d’alta densitat M1, de gran resistència química i impermeables.

L’exterior és de panells melamínics cantejats en PVC o panells ignífugs M-0 d’acer inoxidable protegit, segons demanda.

Les portes, si es col·loquen, poden ser correderes, abatibles, etc.

Guardar