Extracció puntual

De vegades, els laboratoris necessiten extraccions puntuals segons les feines a realitzar. Els braços articulats d’extracció són una bona solució, ja que eliminen els fums i les olors del lloc de feina.
A més, les articulacions dels braços permeten el moviment del punt d’extracció.
Hi ha disponibles diferents tipus de braços segons el cabal a aspirar i segons els productes amb els que el laboratori treballi. També hi ha diferents tipus de capotes d’aspiració.
Tots els models de braços i campanes poden anar dotats de filtres específics.