HardLab

HardLab® és el sistema idoni per a taules de laboratori que han d’aguantar dures condicions de treball com suportar equips molt pesats, operacions de neteja molt enèrgiques o estar situades en àrees amb líquids en el paviment, entre d’altres.

Amb una estructura metàl·lica en forma de “H”, HardLab® admet càrregues de fins a 320kg/m² sense deformacions. A més, el disseny dels seus mobles és elevat, el que els protegeix de possibles fuites o inundacions, tot i que és un sistema fàcilment adaptable al mobiliari amb rodes o sòcol.

HardLab® és un sistema personalitzat on els mobles poden tenir 3 acabats: melamínic, resina fenòlica i metàl·lic, de la mateixa manera que els sobres de treball poden ser de diferents materials i qualitats, com resina fenòlica compacta, vidre, gres o acer inoxidable, entre d’altres, depenent de les necessitats de cada projecte.

Amb el sistema HardLab®, totalment modular i desmuntable, poden configurar-se indistintament taules centrals murals de les longituds i amplades que calguin. És un equipament per a laboratori que permet diferents adaptacions per a quan les necessitats a cobrir són variades.

HardLab® conjuntament amb ClassicLab®, OpenLab® i UnitLab®, és un dels quatre sistemes de mobiliari de laboratori que ofereix solucions adaptables als requisits de cada laboratori, ja que són compatibles amb altres estructures. D’aquesta manera, la possibilitat de construir un laboratori a mida i personalitzat és molt més factible, que amb altres sistemes que no tenen capacitat d’adaptació ni són compatibles amb altres components del mobiliari de laboratori. Els obres de treball descansen sobre l’estructura que actua com a suport deixant, per tant, lliure de tota càrrega al mobiliari.

Tots els elements constructius compleixen el control de qualitat en sistemes de gestió de processos ISO9001:2015 i mediambiental ISO14001:2015 i incorporen les directrius i recomanacions de la norma EN-14056 per a mobiliari de laboratori.

Guardar

Guardar