Mobiliari clínic

ModulClinic és un sistema modular de mobiliari clínic que, partint d’una configuració bàsica, permet anar ampliant mòduls segons les necessitats que es vagin generant. La seva aplicació s’ha projectat, dissenyat i desenvolupat per al seu ús habitual en clíniques i hospitals. Les característiques de les distintes àrees clíniques o consultes on poden anar ubicats fan necessari que es pugui escollir entre diversos materials per la seva composició.

ModulClinic es construeix indistintament amb quatre materials: taulells melamínics de 19 mm de gruix amb cantells de PVC, compacte de resines sintètiques termoestables, acer inoxidable i acer pintat en túnel amb resines epoxi-polièster. Tot ell combinat amb taulells o sobres de treball de: granit natural, Sileslab, compacte de resines termoestables, acer inoxidable, Corian® o vidre,entre d’altres.