VGB

Vitrina per a l’extracció de gasos corrosius de baixa concentració i manipulació de dissolvents en quantitats moderades.

Cabina interior construïda mitjançant panells de resina termoestable, resistent als àcids i autoextingible.

Tots els elements constructius i els de seguretat activa i passiva, compleixen amb la norma EN14175 i el control de qualitat ISO9001:2015 en el procés de fabricació. A més, estan dotades d’un exclusiu sistema de passa cables elèctrics i de fluids que potencien encara més la seva seguretat.

Per a la manipulació de certs àcids s’ofereix tot l’interior de la cabina de treball revestida de gres tècnic en peces de gran format o en vidre temperat.

Segons els productes que es manipulen, totes elles poden incorporar filtres específics i diferents tipus de rentadors de gasos així com dotar-les de instal·lacions ATEX.

Poden construir-se tant de cos complet com de sobre taula.
Guardar