VGEB

Vitrina de gasos per a l’extracció de gasos corrosius de baixa concentració i manipulació de dissolvents en petites quantitats.

Cabina totalment construïda mitjançant panells de resines termoestables resistent als àcids i auto-extingible.
Porta de guillotina contrapesada d’un sol full.

Construïdes segons la norma EN 14175 tant en els elements constructius com en seguretat activa i passiva.

Són vitrines a les que se li poden adequar els serveis d’aigua, electricitat i gasos.
Les dimensions s’adapten a les necessitats de cada client.

Guardar