VGV CERTIFICADES EN.14175

Vitrines per a l’ extracció de gasos produïts per àcids molt corrosius i en altes concentracions, així com manipulació de dissolvents en quantitats elevades i hidrocarburs.

Les nostres vitrines de gasos són un referent en seguretat de l’usuari i eficiència. Contemplen tots els elements de seguretat activa i passiva d’última generació complint amb la norma EN14175 i el control de qualitat ISO9001:2015 en el procés de fabricació. A més, estan dotades d’un exclusiu sistema de passa cables elèctrics i de fluids que potencien encara més la seva seguretat.

Permeten que el flux d’extracció sigui constant independentment de la obertura de la porta mitjançant un panell de control amb indicadors de funcionament, seguretat i connexions per a sistemes externs d’interacció i alarmes.

Per a la manipulació de certs àcids s’ofereix tot l’interior de la cabina de treball revestida de gres tècnic en peces de gran format o en vidre temperat.

Segons els productes que es manipulen, totes elles poden incorporar filtres específics i diferents tipus de rentadors de gasos així com dotar-les de instal·lacions ATEX.

Poden construir-se tant de cos complet com de sobre taula.

A més, podem adequar vitrines antigues al compliment de la EN 14175.

Guardar