Vitrina VGEA-VGEA Plus

Cabina d’extracció per a treballs on es generen gasos i fums de laboratori no corrosius.

Exteriorment, es construeix mitjançant panells de melamina i perfils d’alumini i laterals de vidre i, interiorment, amb panells de resina compacta d’alta densitat.

La porta frontal consta d’una guillotina amb vidre laminat, amb un sistema de seguretat de doble politja que evita la caiguda de la porta en cas de trencament o possible error.

Com a serveis complementaris, està equipada amb una pantalla d’il·luminació LED amb interruptor en el taulell de comandaments, un extractor muntat amb una envolupant acústica.

També pot tenir serveis elèctrics, com canal i endolls, situades a la part inferior interior de la vitrina, o sota sobre de treball, si és de sobre taula, entre d’altres serveis.

Poden construir-se tant de cos complet com de sobre taula.

Les dimensions s’adapten a les necessitats de cada client.

Guardar