VGVW

Vitrina de gasos especialment dissenyada per a muntatges de planta pilot o tècniques especials on es requereix un gran espai interior lliure i totalment accessible dins de la cabina, podent col·locar el taulell de treball des d’ el nivell del paviment fins l’ altura que es precisi.
Disposa de porta doble de guillotina amb vidre de seguretat, amb corredisses o sense, el que permet tancar la totalitat del frontal creant un recinte segur.

Poden adaptar-se a ella qualsevol dels complements de la VGV del ja descrits.

Guardar